Oppmåling

Betegnelsen oppmålingsforretning erstatter begrepene kartforretning og delingsforretning.

Oppmålingsforretning er nødvendig før en ny selvstendig eiendomsenhet kan etableres og føres inn i matrikkelen. Oppmålingsforretningen kan først og fremst kreves av den som er hjemmelshaver til eiendommen. Saker som krever oppmålingsforretning:

  1. Ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameie,
  2. Umatrikulert grunneiendom eller umatrikulert festegrunn,
  3. Registrering av uregistrert jordsameie eller endring i registrert sameiefordeling,
  4. Opplysninger om arealoverføring, grensejustering og klarlegging av eksisterende grense, eller
  5. Eierseksjon som omfatter uteareal, eller nytt eller endra uteareal til eksisterende eierseksjon. 

Bestill oppmåling

Kontaktinformasjon

Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 904 15 062

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.