Seksjonere

Seksjoneringssaker behandles av kommunen, og blir deretter tinglyst.

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Dette er vanlig når store bygninger har flere leiligheter, også kalt selveierleiligheter, eller kontorer og butikklokaler. Et rekkehus eller en eiendom med flere frittliggende hus, for eksempel i et hyttefelt, kan også organiseres som et eierseksjonssameie.

Skjema

Send meg til veiledning

Les mer hos kartverket

 


Søknaden skal inneholde:

  • opplysninger om betegnelsen på eiendommen
  • opplysninger om formålet med de enkelte seksjonene (bolig eller næring)
  • opplysninger om sameiebrøken for de enkelte seksjonene.

 

Søknaden om seksjonering skal minst ha følgende vedlegg:

  • vedtekter for sameiet.
  • situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene.
  • plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft, som tydelig angir grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnumrene og bruken av de enkelte rommene.
  • rekvisisjon av oppmålingsforretning​ dersom bruksenheten har utendørs tilleggsdeler.

Søknaden skal inneholde en egenerklæring om at vilkårene for seksjonering i § 7 er oppfylt.

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.