Kart

Gårdskart. 
Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer. Husk å velge ønsket kommune fra lista som kommer opp når du har begynt å skrive inn kommunenummer eller kommunenavn i feltet. Skriv deretter gårdsnummer (Gnr), bruksnummer (Bnr) og eventuelt festenummer (Fnr) i sine respektive felt. Trykk på "Søk i Gårdskart". 

Gårdskart


 

Planinnsyn. 
Dette enkle kartet gir deg oversikt over  kommunekart og reguleringskart.  I tillegg vil du finne bestemmelsene for området. I menyen til venstre velger du type kart. Klikk på gjeldende område.  Velg "Vis mer informasjon" fra knappen til venstre.  Trykk på arkfanen "Plandokumenter".

Planinnsyn


 

Miljøstatus. 
Miljøstatus viser hvordan det står til med miljøet, hva som påvirker det og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø i Norge. Flere offentlige etater med miljøansvar bidrar, blant annet Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Statens strålevern.

Miljøstatus


 

Andre kart.
Du vil kunne finne svært mange kart på internett,- kart for en hver smak. Kart som viser flyfoto, kart som du kan tegne på, kart innenfor et spesifikt fagfelt og så videre.

Andre kart