Melding om ulovlig bygg- og anleggsarbeid

Hvis du vil melde fra om ulovlige forhold, gjør følgende:

  1. Snakk med naboen din først.
  2. Sjekk i kommunens innsynsløsning om det er gitt tillatelse til arbeidet. Kontakt eventuelt saksbehandler i byggesaken hvis du er i tvil.
  3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.
  4. Meld fra hvis det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at arbeidene er ulovlige.

Bygger naboen din uten at du har blitt varslet?
 

Kommunen trenger følgende fra deg:

  1. Beskrivelse av det mulig ulovlige tiltaket.
  2. Adresse for tiltaket.
  3. Gjerne gårds- og bruksnummer
  4. Gjerne bilder
  5. Eventuelt marker tiltaket på et kart.

Send inn til kommunen: postmottak@smola.kommune.no.

All informasjon i brevet vil være offentlig og tilgjengelig på kommunens nettsider i saksarkivet.

 


Ønsker du å være anonym?

Send oss et skriftlig brev uten ditt navn i brevet, pr post, til kommunen (se postadressen nederst). Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, vil vi kontakte eieren av eiendommen.

Postadresse: Smøla kommune, Postboks 34, 6571 Smøla.

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 908 18 909