Nabovarsel

Skal du bygge, endre, rive?  Eller skal du fradele en eiendom?  Kanskje må du søke dispensasjon.  I alle slike saker så må du vanlig vis nabovarsle det du skal utføre. Her finner du nyttig informasjon om nabovarsling.

Skjema

Nabovarsel 5154
Kvittering for nabovarsel 5156
Opplysninger gitt i nabovarsel 5155

 

 

Hva skal et nabovarsel inneholde?

Naboen skal ha:

 • Nabovarselblankett 5154 (se ovenfor).

Ved bygge/endre/rive skal nabo i tillegg ha:

 • Målsatt snitt- og fasadetegninger.
 • Målsatt situasjonsplan.
 • Opplysninger om tidligere bruk når det du skal gjøre medfører annen bruk enn tidligere.

Ved dispensasjon skal naboen i tillegg ha:

 • Opplysninger om hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra om du søker om dispensasjon.
 • Begrunnelsen for eventuell søknad om dispensasjon.

Ved fradeling skal naboene i tillegg ha:

 • Opplysninger om hvilken vei som skal benyttes eller hvor den skal etableres.
 • Opplysninger om hvor vann- og avløpsledning skal gå.
 • Opplysninger om hva tomten skal benyttes til.
 • Målsatt situasjonsplan.

Kommunen skal ha:

 • Signert og utfylt skjema 5156 (se ovenfor).
 • Utfylt skjema 5155 (se ovenfor).

 

Mer informasjon

Enkel veiledning om nabovarsel (DiBK) Lenke
Bestill nabovarsel, kart etc. (e-Torg, betalingstjeneste) Lenke
Detaljert informasjon om nabovarsling Lenke (PDF, 157 kB)

Bestilling av nabovarsel fra kommunen gebyrbelegges etter medgått tid.  Timesats kr 900,-. 

Regneeksempel:  Dersom kommunen bruker 20 minutter på å produsere en naboliste: 900/60 x 20 = 300,- kroner.

 

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.