Nabovarsel

Skal du bygge, endre, rive?  Eller skal du fradele en eiendom?  Kanskje må du søke dispensasjon.  I alle slike saker så må du vanlig vis nabovarsle det du skal utføre. Her finner du nyttig informasjon om nabovarsling.


Når må du sende nabovarsel?

Send meg til direktoratet for byggkvalitet.

Klikk for stort bilde

 

Skjema

Nabovarsel 5154
Kvittering for nabovarsel 5156
Opplysninger gitt i nabovarsel 5155

 

 

Hva skal et nabovarsel inneholde?

Naboen skal ha:

 • Nabovarselblankett 5154 (se ovenfor).

Ved bygge/endre/rive skal nabo i tillegg ha:

 • Målsatt snitt- og fasadetegninger.
 • Målsatt situasjonsplan.
 • Opplysninger om tidligere bruk når det du skal gjøre medfører annen bruk enn tidligere.

Ved dispensasjon skal naboen i tillegg ha:

 • Opplysninger om hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra om du søker om dispensasjon.
 • Begrunnelsen for eventuell søknad om dispensasjon.

Ved fradeling skal naboene i tillegg ha:

 • Opplysninger om hvilken vei som skal benyttes eller hvor den skal etableres.
 • Opplysninger om hvor vann- og avløpsledning skal gå.
 • Opplysninger om hva tomten skal benyttes til.
 • Målsatt situasjonsplan.

Kommunen skal ha:

 • Signert og utfylt skjema 5156 (se ovenfor).
 • Utfylt skjema 5155 (se ovenfor).

 

Mer informasjon

Enkel veiledning om nabovarsel (DiBK) Dibk
NORKART tilbyr elektronisk nabovarsling Norkart
   

Bestilling av nabovarsel fra kommunen gebyrbelegges etter medgått tid.  

Regneeksempel:  Dersom kommunen bruker 20 minutter på å produsere en naboliste: Timesats/60 * 20 = X kroner.

 

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.