Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse endres fra 1.mai.  Paragraf 4-1 i byggesaksforskriften (SAK10) får noen mindre endringer.

Norkart lanserer første digitale innbyggerløsning for byggesøknader. Det betyr at nå kan også privatpersoner levere enkle byggesøknader helautomatisk til kommunen. eByggesøk vil bidra til å gjøre det enklere for deg som skal søke ved å veilede deg gjennom hele søknadsprosessen fra start til slutt. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i plan- og bygningsloven og dispensasjonsreglene.

Hovedinnholdet i forslagene er at det skal bli enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og at kommunene skal slippe å bruke ressurser på mindre byggesaker.

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år. 

Hva kan du søke tilskudd til?

  • Styrke marint kunnskapsgrunnlag
  • Tiltak for å hjelpe villaksen

 

Les mer

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil nå be brann- og redningsvesenet å kartlegge aktivitetssentrene de har i sine kommuner, og vurdere behov for tilsyn eller andre tiltak. Samtidig vil DSB gjennomføre tilsyn med utvalgte aktivitetssentre.

Bakgrunnen er rapporten «Brannsikkerhet i lek- og aktivitetssenter», som er bestilt av DSB og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Rapporten vurderer hvor godt aktivitetssentrene er rustet for å ivareta brannsikkerheten.

(LES MER)

Fra første oktober 2020 blir ByggSøk lukket for godt.  Denne tjenesten erstattes nå av nye og mer moderne søknads løsninger.  Privatpersoner kan foreløpig bare sende inn nabovarsel digitalt, men søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av 2020

ByggSøk stenger høsten 2020.

Lage byggesøknad? Bruk nye løsninger

Skal du bygge for første gang? Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang.

Vil du endre bruken av et rom og lurer på om du må søke? Eller lurer du på hvilke krav byggereglene stiller til rommet du skal endre? Direktoratet for byggkvalitet har laget en ny veiviser som hjelper deg å finne ut av dette.