Prosjektet har til hensikt å beskrive utslipp av mikroplast og miljøgifter fra fritidsbåter og småbåthavner ved kysten, og å vurdere tiltak som kan redusere utslipp.

Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye nedbør på tak, fremme biologisk mangfold, estetikk osv., inkludert nye trender som takhager og urbane uterom, dyrking av mat og kombinasjoner med solcellepaneler.

Boligeiere bruker store summer på å pusse opp boligene sine, men få benytter sjansen til å sette i gang tiltak som bidrar til bedre byggkvalitet samtidig.

Hva kan du gjøre for å minske bruke av helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosjektene dine?

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge.

Direktoratet for byggkvalitet har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner. Nå blir det enklere å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på boligeiendom, nabovarsel og bruksendring.  (Les mer)

Vil du endre bruken av et rom og lurer på om du må søke? Eller lurer du på hvilke krav byggereglene stiller til rommet du skal endre? 

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er fritatt fra søknadsplikt?  Da må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere digitale kart.

Skal du pusse opp boligen din, kan det lønne seg å gjøre tiltak som sparer energi samtidig. Nå finner du gode råd smart oppussing av boligen din på våre nettsider.

Jeg vil sette opp et bygg som er unntatt fra søknadsplikt.  Må jeg også levere byggesøknad dersom jeg trenger dispensasjon?