Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner.

Skal du sette opp noe som er søknadspliktig, skal du vanligvis varsle naboen.

Og, kan du bygge denne uten å søke?

Nå i juni vil 1200 ansatte på Nordmøre få nytt arbeidsverktøy.

For dem som sysler med tanker om å etablere campingplass på Smøla, så bør man sette av litt tid på et høringsnotat som kan bli en realitet i byggteknisk forskrift i løpet av året.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Nomiko utarbeidet en rapport om hvordan avfallsplaner og sluttrapporter utarbeides og innrapporteres. Rapporten beskriver også fremtidige ønsker hos brukerne.Rapporten gir en oversikt over hvordan entreprenører og kommuner utarbeider og mottar sluttrapporter i dag.

(les rapporten)

En veiviser for deg som vil finne ut om firmaet ditt er kvalifisert til å erklære ansvar i et byggeprosjekt. Det vil si at firmaet ditt kan ta ansvar for de delene av arbeidet som dere vil gjøre, og at dere står ansvarlig for at arbeidet utføres riktig. Vi hjelper deg også å lage en erklæring for ansvarsrett som du kan skrive ut, signere og sende til ansvarlig søker.

Send meg til nettsiden

En byggegrense er en fastlagt grense for hvor nær veien du har lov til å bygge.Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det.

Prosjektet har til hensikt å beskrive utslipp av mikroplast og miljøgifter fra fritidsbåter og småbåthavner ved kysten, og å vurdere tiltak som kan redusere utslipp.

(les rapporten)

Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye nedbør på tak, fremme biologisk mangfold, estetikk osv., inkludert nye trender som takhager og urbane uterom, dyrking av mat og kombinasjoner med solcellepaneler.