Fra 1. november 2019 vil det være obligatorisk å CE-merke ytterdører med og uten brannegenskaper.Hvis den som monterer døren velger å installere andre beslag enn de som er spesifisert av produsenten, tar montøren ansvaret for produktets ytelse og funksjon. Det samme prinsippet gjelder også når montøren avviker fra produsentens monteringsanvisning og/eller bruksanvisning.

Da har noen planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom.

Skal du mudre i sjø?  Mudring, dumping og utfylling er typer av engangstiltak som alltid vil kunne påvirke det akvatiske miljøet. Påvirkning vil være avhengig av massenes natur og eventuelle forurensningsgrad, og av størrelse på tiltaket, lokalitet og tidsperiode. Ofte vil slike tiltak medføre en betydelig risiko for at forurensa sedimenter virvles opp og spres. 

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg. Asbest kan være kreftfremkallende.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert en ny faktaside om arealbruk i Norge. 

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner.

Skal du sette opp noe som er søknadspliktig, skal du vanligvis varsle naboen.

Og, kan du bygge denne uten å søke?

Nå i juni vil 1200 ansatte på Nordmøre få nytt arbeidsverktøy.

For dem som sysler med tanker om å etablere campingplass på Smøla, så bør man sette av litt tid på et høringsnotat som kan bli en realitet i byggteknisk forskrift i løpet av året.