Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er fritatt fra søknadsplikt?  Da må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere digitale kart.

Skal du pusse opp boligen din, kan det lønne seg å gjøre tiltak som sparer energi samtidig. Nå finner du gode råd smart oppussing av boligen din på våre nettsider.

Jeg vil sette opp et bygg som er unntatt fra søknadsplikt.  Må jeg også levere byggesøknad dersom jeg trenger dispensasjon?

En terrasse eller platting er en utendørs gulvkonstruksjon på bakken, ofte med trapp til terrenget. Er tiltaket søknadspliktig? - Mer informasjon finner du på kommunens nettside eller hos direktoratet.

Smøla kommune har innført det nye høydesystemet NN2000. Det nye høydesystemet erstatter det gamle systemet NN1954.

Nye boliger skal være tilgjengelige. Det er likevel ikke noe i veien for å ha høyere ambisjoner for boligen enn det minimumsnivået som byggeforskriften krever.