Jeg vil sette opp et bygg som er unntatt fra søknadsplikt.  Må jeg også levere byggesøknad dersom jeg trenger dispensasjon?

En terrasse eller platting er en utendørs gulvkonstruksjon på bakken, ofte med trapp til terrenget. Er tiltaket søknadspliktig? - Mer informasjon finner du på kommunens nettside eller hos direktoratet.

Smøla kommune har innført det nye høydesystemet NN2000. Det nye høydesystemet erstatter det gamle systemet NN1954.

Nye boliger skal være tilgjengelige. Det er likevel ikke noe i veien for å ha høyere ambisjoner for boligen enn det minimumsnivået som byggeforskriften krever.