Nye boliger skal være tilgjengelige. Det er likevel ikke noe i veien for å ha høyere ambisjoner for boligen enn det minimumsnivået som byggeforskriften krever.