Asbest

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg. Asbest kan være kreftfremkallende.

Nettsiden "byggogbevar.no" har en god informasjonsside om asbest.  Arbeidstilsynet tilbyr følgende informasjon: