Bekymret for brannsikkerheten i aktivitetssentre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil nå be brann- og redningsvesenet å kartlegge aktivitetssentrene de har i sine kommuner, og vurdere behov for tilsyn eller andre tiltak. Samtidig vil DSB gjennomføre tilsyn med utvalgte aktivitetssentre.

Bakgrunnen er rapporten «Brannsikkerhet i lek- og aktivitetssenter», som er bestilt av DSB og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Rapporten vurderer hvor godt aktivitetssentrene er rustet for å ivareta brannsikkerheten.

(LES MER)