ByggSøk stenges

Fra første oktober 2020 blir ByggSøk lukket for godt.  Denne tjenesten erstattes nå av nye og mer moderne søknads løsninger.  Privatpersoner kan foreløpig bare sende inn nabovarsel digitalt, men søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av 2020

ByggSøk stenger høsten 2020.

Lage byggesøknad? Bruk nye løsninger