Krav om CE-merking for ytterdører

Fra 1. november 2019 vil det være obligatorisk å CE-merke ytterdører med og uten brannegenskaper.Hvis den som monterer døren velger å installere andre beslag enn de som er spesifisert av produsenten, tar montøren ansvaret for produktets ytelse og funksjon. Det samme prinsippet gjelder også når montøren avviker fra produsentens monteringsanvisning og/eller bruksanvisning.

(Les mer hos Dibk)