Regjeringen foreslår at det skal bli enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg

Hovedinnholdet i forslagene er at det skal bli enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og at kommunene skal slippe å bruke ressurser på mindre byggesaker.

I dag må du søke kommunen om du skal oppføre en terrasse til huset ditt som er mer enn 0,5 meter over bakken. Det foreslås nå at høyde økes inntil 1 meter, og oppføres med rekkverk, uten at de blir søknadspliktige. Det foreslås også at reglene om beregning av eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelder for terrassene. 

Regjeringen foreslår også å utvide dagens unntaksbestemmelse for tilbygg. Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan i dag oppføres uten søknad til kommunen dersom det kun skal brukes til bod eller lignende. Nå foreslår regjeringen at disse tilbyggene også kan brukes til beboelse og varig opphold uten at det medfører at man må søke kommunen. Tilbygget må være i samsvar med gjeldende regler, blant annet arealplaner. Tilbygget må ligge minst 4 meter fra nabogrensen.

Kommentar fra saksbehandler: Det som nok en gang her ikke nevnes er at man fremdeles må du søke om dispensasjon fra kommuneplanen (LNF), strandsone bestemmelsene og/eller avstand fra fylkesvei. Sist gang vi hadde en slik endring (oppføring av garasje uten å søke), så var det flere som satte seg selv i en ulovlig situasjon.  Moralen er:  Skal du bygge, ta alltid først kontakt med kommunen, fortrinnsvis epost.

 

Les mer om artikkelen.