Sjekk huset ditt før høsten og vinteren kommer med vær og uvær

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet har laget en sjekkliste for hva du enkelt kan gjøre selv for å forebygge skader som følge av klimaendringene. Klimaendringene fører blant annet til at det blir fuktigere, noe som øker faren for råteskader. I dag har omtrent 615.000 norske bygninger høy risiko for råteskader, og råteskader utgjør omtrent 75 prosent av alle bygningsskader. Fukt kan også føre til muggsopp, som kan forårsake alvorlige helseproblemer.