Tilskudd fra marint miljøsikrings- og verdiskapningsfond

Hva kan du søke tilskudd til?

  • Styrke marint kunnskapsgrunnlag
  • Tiltak for å hjelpe villaksen

 

Les mer