Litt om...

Avstandsregler

Hvor gjelder avstandsregelen 100 meter?

Avstand til sjø og vassdrag

Dersom din tomt omfattes kun av kommuneplanens arealdel og det arealet du ønsker å sette opp et tiltak på har en grønn farge på kartet (LNFR), så vil det ikke være tillatt med tiltak nærmere fra sjø og vassdrag enn 100 meter.  Men, det er noen unntak.  Slikt unntak må man søke om.  Dette kaller vi: Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8

Hvor gjelder avstandsregelen 50 meter?

Avstand til sjø og vassdrag

Dersom din tomt omfattes kun av kommuneplanens arealdel og det arealet du ønsker å sette opp et tiltak på har en grønn farge på kartet (LNFR-B) men det tillates spredt utbygging, så vil det ikke være tillatt med tiltak nærmere sjø og vassdrag enn 50 meter.  Men, det er noen unntak.  Slikt unntak må man søke om.  Dette kaller vi: Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8


Avstand til fylkesvei

Det er ikke tillatt å bygge nærmere fylkesveien enn 50 meter dersom du bygger langs med strekningen på Smøla som har holdningsklasse 1 og 2.  Dersom du ikke har noen annen løsning så må du søkes om dispensasjon fra vegloven.

Se holdningsklasser

Søk dispensasjon fra veiloven

 

Hvor gjelder avstandsregelen 30 meter?

Avstand til fylkesvei

Det er ikke tillatt å bygge nærmere fylkesveien enn 30 meter dersom du bygger langs med strekningen på Smøla som har holdningsklasse 3.  Dersom du ikke har noen annen løsning så må du søkes om dispensasjon fra vegloven.

Se holdningsklasser

Søk dispensasjon fra veiloven

Hvor gjelder avstandsregelen 15 meter?

Det er en byggegrense på 15 meter fra kommunal vei og gang- og sykkelvei. Avstanden skal regnes fra midtlinja.

Dette må du tenke på.