Kartportal

(Her kommer det flere kart etter hvert)

Avansert kart

Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk). Visningen er målestokkavhengig, slik at nytt innhold dukker opp etterhvert som du navigerer innover i kartet. Noe av innholdet er også aktivt: Du kan få mer informasjon ved å peke eller klikke på objekter.

Det er to måter å vise kartet på. Standardvisning (PNG) benytter bildefiler og krever ingen ekstra installasjon hos deg. Denne visningen har imidlertid begrensede muligheter for aktivt kartinnhold og noe av funksjonaliteten blir forenklet. For full funksjonalitet bør du benytte SVG-visning. Da kan du blant annet tegne i kartet og selve kartpresentasjonen blir penere. Spesielt utskriftskvaliteten blir bedre med SVG. Se eget emne om systemkrav til SVG-kart.

Det er laget et sett med ferdigdefinerte maler som du kan benytte til å skrive ut kartet. Du bestemmer området i kartet ved å markere med et rektangel. Utskriften kan være i både stående og liggende format. A4 er standard størrelse, men større alternativer er også tilgjengelig.

Enkelte elementer i kartet har tooltips (vises når en beveger musepekeren over objektene), spesiell funksjonalitet, eller begge deler. Her er det bare å prøve seg fram.

Karttjenesteen er levert av Norconsult.

Lykke til med å utforske kartet!