Oversikt: Planer

Planregister

Se Planregister

  1. Trykk på planid. nummer.
  2. Du får nå frem informasjon om planen samt adgang til plandokumenter. 

Planinnsyn

Se Planinnsyn

  1. På venstre side finner du Velg kart.
  2. Kryss av på reguleringsplan og scanna planer dersom det er en reguleringsplan som gjelder for området.
  3. Kryss av på kommuneplan dersom det er en kommuneplan som gjelder for området.
  4. Du kan beveg deg rundt i kartet knapp på skjermen. Det er også mulig å benytte datamusa.
  5. Du kan zoome deg inn ved hjelp knapp på skjermen. Det er også mulig å bruke datamusa.
  6. Dobbeltklikk på reguleringsfeltet.
  7. Trykk på knappen Vis mer informasjon.
  8. Velg arkfanen Plandokumenter.