SEFRAK bygg

Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge

Er ditt bygg i SEFRAK-registeret? SEFRAK-registreringa fungerer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.  Fylkeskommunen er faginnstans.


Er mitt bygg SEFRAK registrert? Gå til Miljøstatus.no.  Trykk på knappen "Tema A-Å" og under tittelen "Kulturminner" krysser du av for "Bygninger fra før 1900 (SEFRAK)"

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.