Veg

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det.

Byggegrensen på stedet kan være fastsatt enten i kommuneplan eller i reguleringsplan for området. Byggegrensen kan være stiplet inn på plankartet eller være angitt i bestemmelsene.

Gå til Planinnsyn for å se hvilken bestemmelse som gjelder for deg

Dersom byggegrensen ikke er fastsatt i disse planene, gjelder veglovens generelle byggegrenser. Da er dette hovedreglene du må ta hensyn til.


Fremgangsmåte for å søke dispensasjon

  • Du sender søknad om dispensasjon fra avstandskravet til Statens vegvesen før byggesøknaden sendes til kommunen.
  • Du sender søknad om dispensasjon fra avstandskravet til kommunen sammen med byggesøknaden.

 


Avstander

(avstandene er målt fra midten av veien):

  • 50 meter til riksvei
  • 50 meter fra fylkesvei
  • 15 meter fra kommunal vei
  • 15 meter fra gang- og sykkelvei
  • (eldre veileder)

 


Søknad og byggegrenser

 

Søknad direkte

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.