Slamtømming

Tømming foregår vanligvis i januar/februar og blir varslet 1-2 uker før tømming starter opp. Det er den enkelte huseiers ansvar å sørge for at tanken er lett tilgjengelig for tømmebilen.

Septiktanker for helårsboliger tømmes hvert 2. år,
Septiktanker for fritidsboliger tømmes hvert 4. år.

Kommunen er delt i to områder med tømming hvert sitt år.
Område 1: F.o.m. Stensøysundet – t.o.m. Skomsøyvågen
Område 2 :F.o.m. Råket – Veiholmen - t.o.m. Sætran

Se tømmetabell nederst på denne siden.


1. Slamtømming / innsamling

Tømming foregår vanligvis i januar/februar og blir varslet 1-2 uker før tømming starter opp. Den enkelte huseiers ansvar er å sørge for at tanken er lett tilgjengelig for tømmebilen.

Eventuelle tilleggsutgifter for nødvendig rydding o.l. for å klargjøre for tømming, beregnes etter medgått tid i det enkelte tilfelle.

Kommunen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Ekstra tømming (tømming i tillegg til de faste 2 eller 4-årige) må bestilles ved henvendelse til drift og eiendomsavdelingen.

Tømmegebyrer kreves inn som en fast årlig avgift, dvs. at pris er fordelt på 2 år for helårsboliger og på 4 år for fritidsbebyggelse.
Ekstratømming faktureres særskilt.


2. Slambehandling.

Slamordningen administreres av Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap (NIR).For tiden er det Norva24 som foretar innsamling av slam med avvatningsbil.

Av-vannet slam leveres til kommunens slamdeponi.
Sjekk når din septikk sist ble tømt, og når den skal tømmes neste gang på Norva24

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt