Slamtømming

 

Tømming foregår vanligvis i januar/februar og blir varslet 1-2 uker før tømming starter opp. Det er den enkelte huseiers ansvar å sørge for at tanken er lett tilgjengelig for tømmebilen.

Septiktanker for helårsboliger tømmes hvert 2. år,
Septiktanker for fritidsboliger tømmes hvert 4. år.

Kommunen er delt i to områder med tømming hvert sitt år.
Område 1: F.o.m. Stensøysundet – t.o.m. Skomsøyvågen
Område 2 :F.o.m. Råket – Veiholmen - t.o.m. Sætran

1. Slamtømming / innsamling

Tømming foregår vanligvis i januar/februar og blir varslet 1-2 uker før tømming starter opp. Den enkelte huseiers ansvar er å sørge for at tanken er lett tilgjengelig for tømmebilen.

Eventuelle tilleggsutgifter for nødvendig rydding o.l. for å klargjøre for tømming, beregnes etter medgått tid i det enkelte tilfelle.

Kommunen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Ekstra tømming (tømming i tillegg til de faste 2 eller 4-årige) må bestilles ved henvendelse til ReMidt.

Tømmegebyrer kreves inn som en fast årlig avgift, dvs. at pris er fordelt på 2 år for helårsboliger og på 4 år for fritidsbebyggelse.
Ekstratømming faktureres særskilt.


2. Slambehandling.

Slamordningen administreres av renovasjonsselskapet ReMidt. For tiden er det Norva24 som foretar innsamling av slam med avvatningsbil.

Sjekk når din septiktank sist ble tømt, og når den skal tømmes neste gang på Norva24.

 

Alle henvendelser om renovasjon eller slam skal gå til renovasjonsselskapet ReMidt:

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt