Tilknytning til kommunalt vann og avløp

I tråd med vanlig praksis i Smøla kommune gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet.

Gebyrsatsene blir regnet ut etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha inntekter fra salg av tjenester innen vann, avløp og renovasjon. 

Det er årlige justeringer på gebyrene innenfor VAR-områdene for å sikre deg mest mulig rett pris på tjenestene. 

Her ser du gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt vann:.

Priser tilknytning vann
  Eksklusive mva Inklusiv mva
Minimums tilknytningsgebyr Kr. 22 746 Kr. 28 433
Grunnsats pr. m2 Kr. 108 Kr. 135

 

Her ser du gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt avløp:

Priser tilknytning avløp
  Eksklusive mva Inklusiv mva
Minimums tilknytningsgebyr Kr. 31 550 Kr. 39 438
Grunnsats pr. m2 Kr. 118 Kr. 148

Kontaktinformasjon

Bjarne Bekken
Prosjektleder TVB
E-post
Telefon 904 79 524

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt