Tilknytning til kommunalt vann og avløp

I tråd med vanlig praksis i Smøla kommune gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet.

Gebyrsatsene blir regnet ut etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha inntekter fra salg av tjenester innen vann, avløp og renovasjon. 

Det er årlige justeringer på gebyrene innenfor VAR-områdene for å sikre deg mest mulig rett pris på tjenestene. 

Her ser du gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt vann (2020):

Priser tilknytning vann
  Eksklusive mva Inklusiv mva
Minimums tilknytningsgebyr Kr. 23 428 Kr. 29 285
Grunnsats pr. m2 Kr. 111 Kr. 138,75

 

Her ser du gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt avløp:

Priser tilknytning avløp
  Eksklusive mva Inklusiv mva
Minimums tilknytningsgebyr Kr. 32 500 Kr. 40 625
Grunnsats pr. m2 Kr. 122 Kr. 152,50

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-15.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt