Vannmåleravlesning

TJENESTEN ER STENGT

Tid for neste avlesning blir i perioden 1.mai - 1.juni 2019.

Vannmåler skal leses av to ganger pr. år. Varsel om avlesning sendes som SMS eller avlesningsskjema i posten. Vannavlesingsskjema finnes ikke på nett.

De som mottar SMS må svare på SMS de har mottatt. Ikke skriv beskjed eller noe tekst i meldingen. Svaret skal kun være i tall og kun med ny målerstand. Ikke ta med nuller foran stand eller tall bak komma. Du vil motta en melding på at avlesningen er akseptert. Har du tastet feil, korrigerer du ved å svare på nytt fra den første mottatte SMS. Ny stand må registreres fra telefonen du har mottatt SMS på.

Firma og abonnenter vi ikke finner mobilnummer til, vil motta avlesningsskjema i posten.  Ny stand kan registreres elektronisk på www.leseav.no - kode for elektronisk avlesning er oppgitt på skjemaet. Alternativt kan skjema sendes i retur til kommunen.

Skjema sendes ut noen dager etter at SMS-varsel er sendt.

 

Avlesning av vannmåler skjer to ganger pr. år og sendes ut i månedsskiftet oktober/november og april/mai.

Kontaktinformasjon

Tove Kristin Røsand
Konsulent
E-post
Telefon 905 41 433

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla