Høring - Ajourføring av matrikkel, Monsøya

På bestilling vil Smøla kommune matrikulere holmer og øyer rundt Monsøya som angivelig tilhører eiendom 50/2. 

Kommunens arbeid vil være basert på tilgjengelig skylddelingsdokumenter. Se vedlagt kart i denne artikkelen.  Eiendommens omfang er avgrenset med rød markering.  Avgrensningen er basert på skylddelingen. Det presiseres at rød strek ikke er å forstå som grenselinje.

 

Vi ber om at man skriftlig tar kontakt med Smøla kommune dersom har spørsmål til saken, man er uenig eller ønsker å tilføye ytterligere opplysninger til matrikuleringa. I brevet ber vi om at du viser til vår referanse: "2018/849".

Kontaktperson:  Slawomir Zielinski

Frist for tilbakemelding: 01.01.19

Kontaktinformasjon

Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 904 15 062

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla