Høring - ajourføring av matrikkel

På bestilling har Smøla kommune matrikulert holmer og øyer utenfor Steinsøyneset, i området "indre Skomsøen" (se kart). Utført arbeid er basert på tilgjengelig jordskiftesak, avsluttet i 1924. 

Se kart over eiendommen (PDF, 3 MB)

 

Eiendommens omfang er i kart avgrenset med rød merking. Det presiseres at rød strek ikke er å forstå som grenselinje. 

Vi ber om at man skriftlig tar kontakt med Smøla kommune dersom har spørsmål til saken, man er uenig eller ønsker å tilføye ytterligere opplysninger til matrikuleringa.

Kontaktperson:  Slawomir Zielinski

Frist for tilbakemelding: 01.12.18

Kontaktinformasjon

Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 904 15 062

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.

Adresse

Pb 34
6571 Smøla