Høring - Detaljreguleringsplan for Edøen Mekaniske

Planavgrensning - Klikk for stort bildePlanavgrensning for foreslått reguleringsplan.  

PLANOPPSTART

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 har IKON Arkitekt og Ingeniør varslet om oppstart av detaljregulering for Edøen mekaniske på eiendommen 13/3 på Edøya i Smøla kommune.  Frist for innspill: 27.08.2021

Edøen Mekaniske driver i dag handel- og verkstedsvirksomhet i tilknytning til gårdsbruket. Virksomheten har ekspandert og det er behov for mer plass og større areal. Det er ønskelig å utvide deler av arealet som ligger mellom dagens virksomhet og Edøyvegen. 

Ikon Arkitekt & Ingeniør AS har tidligere på vegne av tiltakshaver sendt inn et planinitiativ med ønske om et større planområde. Dette planinitiativet ble behandlet av Smøla formannskap og avvist i sak 19/21. Området det nå varsles oppstart for er betydelig redusert og legger opp til en mindre utvidelse nordøst fra dagens virksomhet. 

Dokumenter:

  1. Varsel om planoppstart (PDF, 344 kB)
  2. Kart planavgrensning (PDF, 417 kB)

 

Merknader til planforslaget sendes skriftlig: