Offentlig ettersyn - Formannskapets tilrådning til budsjett 2020, økonomiplan og handlinsplan 2020 - 2023

Formannskapet har, i møte 26.11.2019, behandlet rådmannens forslag til budsjett 2020, økonomiplan og handlingsplan 2020 - 2023

Økonomi budsjett - Klikk for stort bilde

Saken ligger ute til offentlig ettersyn frem til 12. desember, jfr. kommuneloven

Kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

Endelig behandling av budsjett og økonomiplanen skjer i kommunestyret 12. desember.

Saksdokumenter:

Innspill:

 

Har du innspill til budsjett 2020?

Send innspillet til:

postmottak@smola.kommune.no

eller: Smøla kommune, pb. 34, 6571 Smøla

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00
Birgit I. Eckhoff
Rådmann
E-post
Mobil 934 61 011
Torstein Hamnes
Enhetsleder/økonomisjef
E-post
Telefon 950 20 472

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla