Offentlig ettersyn - Formannskapets tilrådning til budsjett 2021, økonomiplan og handlingsplan 2021 - 2024

Formannskapet har, i møte 24.11.2020, behandlet rådmannens forslag til budsjett 2021, økonomiplan og handlingsplan 2021 - 2024

Saken ligger ute til offentlig ettersyn frem til 9. desember, jfr. kommuneloven

Kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

Endelig behandling av budsjett og økonomiplanen skjer i kommunestyret 10. desember.

Saksdokumenter:

Innspill:

Har du innspill til budsjett 2021?

Send innspillet til:

postmottak@smola.kommune.no

eller: Smøla kommune, pb. 34, 6571 Smøla

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00
Birgit I. Eckhoff
Kommunedirektør
E-post
Mobil 934 61 011

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-15.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla