Høring og offentlig ettersyn - Formannskapets tilrådning til handlingsplan og økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023

Formannskapet har, i møte 29.11.2022, behandlet kommunedirektørens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023

ordsky - Klikk for stort bildeordsky

  

Saken ligger ute til offentlig ettersyn frem til 14. desember, jfr. kommuneloven

Kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

Endelig behandling av handlingsplan og økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023 skjer i kommunestyret 15. desember.

Saksdokumenter:

Kommunedirektørens forslag (PDF, 7 MB) til økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026, budsjett 2023

Formannskapets tilrådning (PDF, 444 kB) - vedtak fra 29.11.22, sak 65/22

NB! Korrigert tabell - Sp, H, V og STT Nye tiltak politisk 2023 (XLSX, 23 kB)

 

 

Har du innspill til budsjett 2023?

Send innspillet til:

postmottak@smola.kommune.no

eller: Smøla kommune, pb. 34, 6571 Smøla

Innspill - eskjema

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00
Birgit I. Eckhoff
Kommunedirektør
E-post
Mobil 934 61 011

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla