Høring og offentlig ettersyn - Formannskapets tilrådning til handlingsplan og økonomiplan 2024 - 2027, budsjett 2024

Formannskapet har, i møte 28.11.2023, behandlet kommunedirektørens forslag til handlingsplan og økonomiplan 2024 - 2027, budsjett 2024 

Saken ligger ute til offentlig ettersyn frem til 14. desember, jfr. kommuneloven

Kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

Endelig behandling av handlingsplan og økonomiplan 2024 - 2027, budsjett 2024 skjer i kommunestyret 14. desember.

Saksdokumenter:

Kommunedirektørens Forslag (PDF, 2 MB) til økonomi- og handlingsplan 2024 - 2027, budsjett 2024

Presentasjon gitt i budsjettmøte (PPTX, 7 MB)

Formannskapets tilrådning (PDF, 269 kB) - vedtak fra 28.11.23, sak 8/23

Sp og H - Nye tiltak politisk 2024 (XLSX, 24 kB) - tabell

Sp og H - Nye tiltak politisk 2024 (PDF, 37 kB) - tekstpunkt

Ap og V - Nye tiltak politisk 2024 (XLSX, 23 kB) - tabell

Ap og V - Nye tiltak politisk 2024 (PDF, 149 kB) - tekstpunkt

Vedtak - 24.10 2023 Økonomi og handlingsplan 2024-2027 Smøla Nærings- og kultursenter KF (PDF, 64 kB)

Smøla Nærings- og Kultursenter KF Handlingsplan 2024 -2027 Styrebehandles 24.10.1023 (PDF, 295 kB)

Smøla Nærings- og kultursenter KF Forslag til budsjett 2024 (PDF, 63 kB)

Smøla Nærings- og kultursenter KF Økonomi og handlingsplan 2024 - 2027 (PDF, 111 kB)

Smøla kirkelige fellesråd - vedtatt Økonomiplan 2024-2027 (PDF, 260 kB)

Smøla kontrollutvalg - Protokoll 07.09.23 (PDF, 2 MB)

Budsjett IKT ORKidé 2024-2027 06.10.23 (PDF, 15 MB)

IKT Orkide sitt budsjett for 2024 (PDF, 2 MB)

NIBR - Søknad om midler til etablering av overflateredning (PDF, 124 kB)

Momentum Budsjettnotat - Smøla kommune 2024 (PDF, 276 kB)

Oppdatert beregning for utbetaling fra havbruksfondet (PDF, 952 kB)

Innspill fra utvalgene til økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026 (PDF, 88 kB)

Innspill fra AMU økonomiplan 2024-2027 (PDF, 70 kB)

Handlingsplan - og økonomiplan 2024 - 2027 - innspill fra lag, organisasjoner og private (PDF, 70 kB)

Innspill til økonomi- og handlingsplan 2024 - 2027 - Nye stoler Smøla barneskole (PDF, 733 kB)

 

 

Har du innspill til budsjett 2024?

Send innspillet til:

postmottak@smola.kommune.no

eller: Smøla kommune, pb. 34, 6571 Smøla

Innspill - eskjema