Høring - Kulturminneplan 2020 - 2030

Frist for høringsuttalelse: 13. november 2020

Oppdatering:

Det er strenge smitteverntiltak om dagen. For å minske ansamling av folk som vil diskutere kulturminneplanen, vil kulturrådgiver være til stede på Gurisentret fra kl. 12.00- 19.30 i morgen. De som ønsker å ta en prat om planen kan komme innom når som helt i det tidsrommet. Det vil være mulig å ha kontakt med M&R fylkeskommune også.

Folkemøtet er satt til kl. 18.00, men vi håper at denne måten å gjøre det på, vil gjøre at færre kommer samla

Høringsuttalelse

Smøla Nærings- og Kultrursenter KF avd. Kultur legger Kulturminneplan 2020 - 2030 ut til offentlig høring.

Formålet med Kulturminneplan for Smøla er å gi en oversikt over kulturminner i kommunen. Den er en temaplan som gir oversikt over de kulturminner og kulturmiljøer kommunen vil prioritere. Planen er et supplement til kommuneplanens arealdel.

Plandokumentet legges ut med tre vedlegg. Det bes om innspill til:

  • teksdelen (planen)
  • vedlegg kulturminner med kart

Det bes ikke om innspill til vedlegg "Bygninger og byggeskikk Smøla", men dette dokumentet inneholder beskrivelser av private eiendommer. Grunneiere som ikke ønsker sin eiendom omtalt, må melde ifra.

Kulturminneplan 2020-2030 (PDF, 2 MB)

Kulturminneplan kart (PDF, 6 MB)

Bygninger og byggeskikk på Smøla (PDF, 19 MB)

Kulturhistorisk tilbakeblikk (PDF, 2 MB)

Det inviteres til folkemøte om planen 11. november, kl. 18.00 på Gurisentret.

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver og driftsleder Gurisentret
E-post
Telefon 979 86 532

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla