Høring - lokal forskrift om folkevalgtes rettigheter i Smøla kommune

Smøla formannskap vedtok i møte den 20.08.19., sak nr 5/19, at forslag til lokal forskrift om folkevalgtes rettigheter i Smøla kommune legges ut til høring i hht forvaltningsloven § 37.

Høringsfrist er 15.09.19.

Nye kommunelov av 22. juni 2018 pålegger kommunestyret å regulere folkevalgtes rettigheter til godtgjøring mm i lokal forskrift. I samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter skal forslag til forskrift på høring før den kan vedtas. Kommunestyret vedtar lokal forskrift 22.10.19.


Forslaget til forskrift omfatter følgende områder:

  • Dekning av utgifter og økonomisk tap
  • Arbeidsgodtgjørelse
  • Ettergodtgjørelse
  • Permisjoner

Dokumenter:

 

Høringsinnspill sendes Smøla kommune skriftlig på en av følgende måter:

Smøla kommune, Pb 34, 6571 Smøla

postmottak@smola.kommune.no

Høringsskjema

Kontaktinformasjon

Tove N Rokstad
Personal- og organisasjonssjef
E-post
Telefon 930 14 960
Birgit I. Eckhoff
Rådmann
E-post
Mobil 934 61 011

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla