Høring - Navnesak. Navn på holmer i Rosvoll-området

Høringsfrist: 16. jaunar 2021

Kartverket har i 2018 reist navnesak med bakgrunn i opplysninger fra lokalkjente personer på Rosvolløya om at noen holmer har fått andre navn på kartet enn de navnene som de er vant til å bruke.

Det er kommunen som skal kunngjøre at navnesak er reist. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene.

 

Brev fra kartverket gir informasjon i saken:

Oppstart av namnesak 2018/210 i Smøla kommune, namn på holmar. (PDF, 607 kB)

Høringsskjema

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-15.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla