Høring - Søknad om ny lokalitet for akvakultur - matfisk av torsk - Jonskjæret

Høringsfrist: 31. Mars 2022

Høringsuttalelse

fisk, hav, undersjøisk, torsk, cod - Klikk for stort bildeTorsk 

Møre og Romsdal fylkeskommune har oversendt søknad fra Nordmøre Torsk AS om løyve til å etablere ny lokalitet -  Jonskjæret - til akvakultur av matfisk av torsk i Smøla kommune.  Det er søkt om en samla MTB på lokaliteten på 3500 tonn.

Dokumenter:

Søknad - dokument fra M & R fylkeskommune (PDF, 146 kB)
Søknad sendt til Fiskeridirektoratet (PDF, 2 MB)

Koordinater (PDF, 2 MB)

Anleggsskisse (PDF, 502 kB)

Konsekvensutredning (PDF, 2 MB)

Forholdet til annen akvakultur (PDF, 683 kB)

Forholdet til arealregulering (PDF, 496 kB)

Påvirkning villtorsk (PDF, 11 MB)

Forundersøkelse (PDF, 31 MB)

Strømmålinger (PDF, 12 MB)

Beredskapsplaner (PDF, 8 MB)

Beredskapsavtaler (PDF, 6 MB)

Styringssystem (PDF, 750 kB)

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.

Adresse

Pb 34
6571 Smøla