Høring - Formannskapets tilrådning til budsjett 2019, økonomiplan og handlinsplan 2019 - 2022

Formannskapet har, i møte 27.11.2018, behandlet rådmannens forslag til budsjett 2019, økonomiplan og handlingsplan 2019 - 2022

Økonomi budsjett - Klikk for stort bilde

Saken ligger ute til offentlig ettersyn frem til 13. desember, jfr. kommuneloven

Kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

Endelig behandling av budsjett og økonomiplanen skjer i kommunestyret 13. desember.

Saksdokumenter:

Innspill:

postmottak@smola.kommune.no

eller: Smøla kommune, pb. 34, 6571 Smøla

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla