Høring - Formannskapets tilrådning til budsjett 2019, økonomiplan og handlinsplan 2019 - 2022

Formannskapet har, i møte 27.11.2018, behandlet rådmannens forslag til budsjett 2019, økonomiplan og handlingsplan 2019 - 2022

Økonomi budsjett - Klikk for stort bilde

Saken ligger ute til offentlig ettersyn frem til 13. desember, jfr. kommuneloven

Kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

Endelig behandling av budsjett og økonomiplanen skjer i kommunestyret 13. desember.

Saksdokumenter:

Innspill:

postmottak@smola.kommune.no

eller: Smøla kommune, pb. 34, 6571 Smøla

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla