Høring/offentlig ettersyn - Dampleia næringsområde - gnr. 018/004

Smøla formannskap har i møte 10.04.2018  vedtatt å legge plan for Dampleia næringsområde ut til offentlig ettersyn og høring.

Frist: innen 5. juni

 

Alle dokumenter er tilgjengelig  på Smøla rådhus, publikumssenteret, og på kommunens nettside

under punktet "Høringer"

Dokumenter:

 

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Smøla kommune, postboks 34, 6571 Smøla

e-post: postmottak@smola.kommune.no

eller ved å benytte elektronisk høringsskjema

Kontaktinformasjon

Kirsten S. Skaget
Rådmann
E-post
Telefon 71 54 46 12
Mobil 913 05 429

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla