Høring/offentlig ettersyn - Dampleia næringsområde - gnr. 018/004

Smøla formannskap har i møte 10.04.2018  vedtatt å legge plan for Dampleia næringsområde ut til offentlig ettersyn og høring.

Frist: innen 5. juni

 

Alle dokumenter er tilgjengelig  på Smøla rådhus, publikumssenteret, og på kommunens nettside

under punktet "Høringer"

Dokumenter:

 

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Smøla kommune, postboks 34, 6571 Smøla

e-post: postmottak@smola.kommune.no

eller ved å benytte elektronisk høringsskjema

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla