Høring/offentlig ettersyn - Planoppstart Hopen sentrum

Smøla formannskap vedtok i møte 14.09.21, sak 41/21, å legge "Planoppstart for Hopen sentrum" ut på høring.

Frist for uttalelser: 07.11.21

HØRINGSFRIST UTLØPT

Hopen sentrum planomriss - Klikk for stort bildeHopen sentrum planomriss 

Høringen legges ut iht plan- og bygningsloven § 12 - 8.

Høringsdokumenter:

Hopen sentrum - planomriss (PDF, 2 MB)

Hopen sentrum - planprogram (PDF, 10 MB)

Hopen sentrum - stedsanalyse (PDF, 13 MB)

Hopen sentrum - saksfremlegg med vedtak (PDF, 907 kB)

Hopen sentrum - vedtak (PDF, 75 kB)

Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Smøla kommune innen høringsfrist.

Kontaktinformasjon

Lage H. Stavnesli
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla