Høring og offentlig ettersyn - Endring av reguleringsplan for Kvalpøya Fritidshusområde

Smøla formannskap vedtok i møte den 11.02.2020, saksnr.10/20, at endring av reguleringsplan for Kvalpøya Hyttefelt, Gnr. 54/42 legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygnings-loven § 11-14.   

Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Revidert plankart i målestokk 1:2000, reviderte planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunens nettside og i planinnsyn i perioden frem til høringsfristen.

Høringsfrist: ny dato 08.05.2020 

 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er fritidsbebyggelse og naust.

Klikk for stort bilde 

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

•  e-post

•  elektronisk høringsskjema

  • Smøla kommune, postboks 34, 6571 Smøla

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla