Høring - Plan for habilitering og rehabilitering 2019 - 2024

Smøla Formannskap har i møte den 12.02.19, sak 23/19, vedtatt at utkast til Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2024 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Planen legges til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 25.februar – 11.april 2019.

Oppstart Planprogram for habilitering og rehabilitering ble vedtatt i Smøla formannskap den 23.01.18 og prosjektgruppen, nedsatt av rådmann, har nå lagt fram forslag til høringsutkast.

Planforslaget er tilgjengelig på Smøla rådhus, samt på kommunens hjemmesider, under høring og offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til planforslaget sendes ved å bruke elektronisk høringsskjema på vår hjemmeside eller på e-post til postmottak@smola.kommune.no

Frist for innspill er satt til 11.04.2019.