Offentlig ettersyn og høring - Planstrategi 2020 - 2023 med planprogram til kommuneplanens samfunnsdel

Smøla formannskap vedtok i sitt møte den 10. mars 2020, sak 12/20 å legge følgende ut på høring iht plan- og bygningsloven: Planstrategi 2020 - 2023 med planprogram til kommuneplanens samfunnsdel.

Frist: 23.04.2020

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 10-1 og 4-1 legges planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn.

Kommunal planstrategi er en plan for hvordan kommunen skal prioritere planarbeidet i planperioden.
Smøla kommune varsler med dette oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.

Planstrategien er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og i publikumssenteret på Smøla rådhus.

Innspill kan sendes via

Dokumenter:

Kontaktinformasjon

Tove N Rokstad
Personal- og organisasjonssjef
E-post
Telefon 930 14 960
Birgit I. Eckhoff
Rådmann
E-post
Mobil 934 61 011

Åpningstider

Mandag - fredag:
06.30 - 16.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla