Høring - Sammenslåing Andholmen 1 og Andholmen 2

Høringsfrist: 23. desember 2020

Høringsuttalelse

Sammenslåing av akvakulturlokalitetene 32277 Andholmen 1 og 32297 Andholmen 2

Møre og Romsdal fylkeskommune har oversendt søknad fra SalMar Farming AS om løyve til å slå sammen lokalitetene 32277 Andholmen 1 og 32297 Andholmen 2. Etter sammenslåing skal navnet på lokaliteten være 32277 Andholmen. Samtidig søkes det om en anleggsutforming på nåværenden 32297 Andholmen 2. Her blir det søkt om en utvidelse av anleggsramma fra 3 til 5 bur.

Dokumentene leser du her (innsynsløsningen)

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 908 18 909

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.

Adresse

Pb 34
6571 Smøla