Høring - Søknad om ny lokalitet oppdrettsanlegg Kvitholmen

Frist for uttalelse: 15.02.2021

Høringsuttalelse

Møre og Romsdal fylkeskommune har oversendt søknad fra Salmar Farming AS om tillatelse til å etablere ny lokalitet, Kvitholmen, til akvakultur av matfisk (laks, aure og regnbueaure) i Smøla kommune.  Det er søkt om en samla MTB på lokaliteten på 6240 tonn.

Dokumentene leser du her (innsynsløsningen)

Høringsuttalelser sendes til Smøla kommune via elektronisk høringsskjema, e-post eller brev (Smøla kommune, pb. 34, 6571 Smøla)

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 908 18 909

Åpningstider

Mandag - fredag:
06.30 - 16.45

Adresse

Pb 34
6571 Smøla