Høring - Søknad om oppdrettsanlegg - Sølvskjæret

Grundvågen AS søker om tillatelse til etablering av nytt oppdrettsanlegg på lokaliteten Sølvskjæret i Smøla kommune.

Frist for uttalelse: 01.07.2021

Det er torsk som skal oppdrettes, og det blir søkt om en samlet MTB på 3.120 tonn.

Lokaliteten ligger i et område som i sjøområdeplanen er avsatt til til VKA kombinert formål med sikringssone H190 (akvakultur). Omsøkte lokalitet er i samsvar med gjeldende plan.

Tilhørende dokumenter:

Begrunnelse for søknad (PDF, 210 kB)

Kartpakke (PDF, 5 MB)

Varsling- og beredskapsplan (PDF, 596 kB)

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Kommunedirektør
E-post
Mobil 934 61 011

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla