Høring - Veiholmen Panorama

Smøla formannskap vedtok i møte 30.08.22, sak 48/22, å legge "Detaljregulering for Veiholmen Panorama" ut på høring. Hjemmel: Pbl §§ 5-2, 12-3, 12 -10 og 12-11.

HØRINGSFRIST UTLØPT

 

plankart - Klikk for stort bildeVeiholmen Panorama plankart

  

Formålet med planen:

Hensikten er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende adkomstvei, parkering og uteoppholdsarealer. Det er etterspørsel etter boliger i området og tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for flere boliger for å svare på denne etterspørselen

Dokumenter

PlanID 1573-2021-0006, gnr. 52/97 og 449

Dokumenter i kommunens innsynsløsning

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon +47 90 81 89 09

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.

Adresse

Pb 34
6571 Smøla