Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Smøla formannskap vedtok i møte den 29.09.2020 (utvalgssak 60/20), at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032 legges ut til høring og offentlig ettersyn, i hht plan- og bygningsloven § 11-14

Høringsfrist 11.11.20

Plandokumentet (PDF, 425 kB)finner du i denne artikkelen frem til høringsfristen. Dokumentet er også tilgjengelig for gjennomsyn i publikumssenteret.

Målet med kommuneplanprosessen er å:

  • Utarbeide visjon, mål og strategier for Smøla 
  • Utforme en kommuneplan som er et godt overordnet politisk og administrativt verktøy, og som skal fungere som et helhetlig og solid fundament for langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling på Smøla.

De tre hovedområdene er:

  • miljø, klima
  • gode hverdagsliv
  • næring, samferdsel, økonomi

Har du merknader?

Benytt elektronisk høringsskjema

eller send innspillet til Smøla kommune, Pb 34, 6571 SMØLA

eller via e-post

Kontaktinformasjon

Tove N Rokstad
Personal- og organisasjonssjef
E-post
Telefon 930 14 960

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-15.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla