Offentlig ettersyn og høring - Dyrnesenga boligområde

Smøla formannskap vedtok i møte den 18.9.2018 at reguleringsplan for Dyrnesenga boligområde legges ut til offentlig ettersyn og høring iht plan- og bygningslovens §11-14. Vedtaket ble fattet med medhold i plan- og bygningslovens §5-2 og §12-11, jfr. også §12-10.

Saksnummer: 105/18

Gårds- og bruksnummer: 48/3

Vedtatt plankart i målestokk 1:1500, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunens nettsider og i planinnsyn i perioden frem til høringsfristen.

Planområdet omfatter området vist i kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er boligutvikling.

Merknader til reguleringsplanen rettes til Smøla kommune innen høringsfristen som er satt t.o.m. 5.12.2018 (minimum seks uker fra den dagen vedtaket er kunngjort).

 

Dokumenter

 

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Smøla kommune, postboks 34, 6571 Smøla

e-post: postmottak@smola.kommune.no

eller ved å benytte elektronisk høringsskjema

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt