Offentlig ettersyn - valg av meddommere og forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

Frist: 29. mai 2020

Kommunestyret har i møte kommet med forslag til meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten, samt forliksrådsmedlemmer.

I henhold til domstolloven § 68 legges forslagene ut til offentlig ettersyn i 2 uker. Enhver som har innvendinger til forslagene oppfordres til å melde fra til kommunen om dette innen fristen

Innvendinger sendes Smøla kommune på e-post eller post innen 29.5.2020:
Smøla kommune
Postboks 34
6571 Smøla

Smøla kommunestyre foreslår følgende kandidater som forliksrådsmedlemmer i perioden 1.1.2021-31.12.2024:

Medlem Varamedlem
Kjersti Andersen 1. Ragnhild Rødahl
Jørgen Lie 2. Mikal Arild Eines
Alf Egil Olsen 3. Håvard Dyrnes

 

Leder: Kjersti Andersen

Smøla kommunestyre foreslår følgende kandidater som møtefullmektiger i perioden 1.1.2021-31.12.2024:

  1. Vigdis Wollan
  2. Einar Kristian Wikan
  3. Aina Strand

 

Smøla kommunestyre foreslår, jfr domstolloven § 68 følgende kandidater som meddommere til Nordmøre jordskifterett i perioden 1.1.2021-31.12.2024:

Kvinner Menn
Wenche Marcelie Gjøstøl Sigmund Roksvåg
Kristin Kanestrøm Jørgen Alfred Holmen
Elin Lura Ståle Hopmark
Asbjørg Kanestrøm Rune Tuven
Stine Grindstein Ståle Ellevsøy

 

Smøla kommunestyre foreslår, jfr domstolloven § 68 følgende kandidater som meddommere til Nordmøre tingrett i perioden 1.1.2021-31.12.2024:

Kvinner Menn
Trine Andersen Håvard Dyrnes
Aina Strand Arne Karstein Holmen
Tove Anita Fugelsnes Geir Sætran
Stine Grindstein Steffen Ivar Iversen
Elin Wilma Grønning Kjetil Rangnes
Kristin Karstensen Arve Moe
Janne Anita T. Roksvåg Odd Harald Solheim
Asbjørg Kanestrøm Olav Sørstrand
Kristin Kanestrøm Yngve Vean

 

Smøla kommunestyre foreslår, jfr domstolloven § 68 følgende kandidater som meddommere til Frostating lagmannsrett i perioden 1.1.2021-31.12.2024:

Kvinner Menn
Marit Hopshaug Birger Træthaug
Berit Elise Leonhardsen Njål Botten Gjøstøl

 

Smøla kommunestyre foreslår følgende kandidat som skjønnsmedlem i perioden 1.1.2021-31.12.2024:

  1. Rune Tuven

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla