Ruteendringsprosessen 2021

Frist for innspill: 15. juli 2020

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker innspill til den årlige ruteendringsprosessen.

Eventuelle endringer vil gjelde fra 01. mai 2021.

Fylkeskommuen er inne i en tid med avgrenset økonomisk spillerom og med et stort frafall av inntekter. Det er derfor ønskelig at de som leverer innspill (kommuner, foreninger og organisasjoner) har en tydelig prioritering på sine innspill. Eventuelle forslag til kutt i ruter med dårlig belegg, vil styrke forslag til økning på ruter med økende behov.

  • Forslag til ruter som gjør korrespondansen bedre vil blir prioritert.
  • Forslag som gjelder endringer i rutetider på riksveifergerutene (rute nr: 10, 11, 33 og 48) må tas direkte med Statens Vegvesen.
  • Forslag til endringer av holdeplasser eller andre saker som ikke angår rutetidene spesifikt, må sendes i egne brev utenom denne ruteendringsprosessen.

Innspill til høringen samles av Smøla kommune og oversendes til fylkeskommunen.

Send høringsinnspill

Kontaktinformasjon

Einar Wikan
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 995 36 595

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt