Kveldro - vedtak sluttbehandling

Smøla formannskap vedtok i møte 07.06.2022, sak 40/22 og Smøla kommunestyre vedtok i møte 16.06.2022, sak 26/22 «detaljreguleringsplan Kveldro», GID 13/24, planID 157320160003, med tilhørende reviderte dokumenter.

Kveldro område for regulering 

Hjemmel: plan - og bygningsloven §12-12.

Forslagstiller Smøla Hytteutleie AS v/Per Anders Gubrandsen. Planens formål: Fritids- og turistanlegg

Dokumenter: 

 

Uttalelser til planen? Send på følgende måte:

Frist: 19.10.2022

Kontaktinformasjon

Lage H. Stavnesli
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.