Salg av aksjer i Promek AS

Smøla kommune eier 2 200 aksjer (36,82%) av aksjene i Promek AS (org.nr. 983 436 943) i Smøla kommune.

Formålet med Smøla kommunes eierskap i Promek AS var samfunnsøkonomisk motivert, jfr Smøla kommunes eierskapsmelding. Promek AS er en viktig bedrift for Smøla.

Den 22.10.2020 vedtok kommunestyret at det skal vurderes å selge aksjeposten som kommunen eier i selskapet (fortrinnsvis hele aksjeposten), og kunngjør herved at kommunen vurderer salg av sin aksjepost i Promek AS.

Ved salg av sin aksjepost vil Smøla kommune blant annet vektlegge at samfunnsmessige forhold ivaretas.

Kommunedirektøren er delegert myndighet til å gå i forhandlinger med interessenter. Resultatet av forhandlingene vil danne grunnlag for saksutredning til formannskap og kommunestyret for endelig avgjørelse om eventuelt salg.

Aksjelovens regler kommer ellers til anvendelse.

Konkret henvendelse om kjøp av aksjene sendes skriftlig til Smøla kommune, pb 34, 6571 Smøla eller postmottak@smola.kommune.no.

Kommunen vil gjøre en vurdering av henvendelsene og eventuelt starte forhandling med seriøse parter.  

Spørsmål rettes til :
- Birgit Iversen Eckhoff – kommunedirektør Smøla kommune
- Ann Karin Strømme – økonomisjef Smøla kommune

Frist: 2. juli 2021.

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Kommunedirektør
E-post
Ann Karin Strømme
Økonomisjef
E-post
Telefon +47 92 62 28 99

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla